Thứ Ba, Tháng Sáu 22, 2021
Cộng đồng Be-Traing thật rộng lớn lắm các bạn ơi! Mỗi người đều là chủ một doanh nghiệp với những ngành nghề khác nhau. Họ còn rất trẻ, họ đang xây dựng  "đế chế" cho riêng họ. Người mà...
Bùi Quốc Anh đang là sinh viên năm 3 trường Hutech. Lý do nào cậu sinh viên có niềm khao khát khởi nghiệp mãnh liệt như thế? Tại sao bạn đó không đi xin việc như bao sinh viên...
Phúc gặp bạn Đoàn Thị Kim Đào trong lớp khởi nghiệp K146 và Phúc được biết bạn đó vừa mới nghỉ việc tại công ty Sài Gòn Ford. Trong quá trình học cùng với em Đào, mình cảm nhận ý...
Trong khóa học Vườm Ươm Doanh Nhân (Be-Training), Phúc tiếp xúc rất nhiều học viên trong đó có em Nguyễn Hoàng Chương. NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG LÀ AI? Lần đầu tiên gặp em Nguyễn Hoàng Chương trong khóa học lớp Lean (...

Bùi Đình Phúc

POPULAR POSTS

MY FAVORITES