Thứ Ba, Tháng Sáu 22, 2021
PHÍ TIỀN CHO ĐỨA TRẺ TIẾP CẬN BƠI VÀ HỌC TIẾNG ANH Mỗi tuần hai vợ chồng dẫn con học tiếng Anh hai lần và một lần bơi. Hôm nay Tin Tin nhà e hơi khó ở nên bơi chưa...
Từ lúc con trong bụng mẹ, ba đã có kế hoạch mỗi tháng ba mẹ sẽ dẫn con đi vào nơi đông người, xuống cửa hàng pa mẹ đang kinh doanh để con dạn dĩ, tiếp cận ngôn ngữ...

Bùi Đình Phúc

POPULAR POSTS

MY FAVORITES