Liên hệ

CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM MINH PHÚC

GIÁM ĐỐC: BÙI ĐÌNH PHÚC

ĐỊA CHỈ: 377 ĐỖ XUÂN HỢP, P.PHƯỚC LONG B, QUẬN 9, TP.HCM

MST: 0 3 1 4 8 5 6 6 8 0

STK: 8888 1126 – Ngân hàng ACB Phước Bình

Phone: 0932 772 570

www.buidinhphuc.com